ทำไม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มูลนิธิปันรักขับเคลื่อนด้วยความรักของพระเยซูคริสต์ ดำเนินงานอย่างแข็งขันเพื่อระบุ เสริมสร้าง และเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลและองค์กรต่างๆ ผ่านการสนับสนุนการประกาศข่าวประเสริฐของคริสเตียน การศึกษา การฝึกอบรมความเป็นผู้นำ การคืนดี และการบริการด้านมนุษยธรรมในประเทศไทยและสถานที่ที่พระเจ้าทรงนำ

ศรัทธาของเราในพระเจ้า ความรักและปีติที่มาจากการเชื่อในพระเยซูคริสต์กระตุ้นให้เราช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กำลังใจผู้อื่นจากทุกความเชื่อและทุกเชื้อชาติเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพวกเขาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไป

มูลนิธิปันรักมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ ซึ่งส่งเสริมและจัดการการสนับสนุนทางการเงินของโครงการและพันธกิจที่อยู่ภายใต้มูลนิธิ ด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้า เราทำงานอย่างแข็งขันเพื่อสร้างกันและกันเพื่อเป็นสะพานแห่งความมุ่งมั่นและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย และสถานที่ที่พระเจ้าทรงนำ

งานของพวกเรา

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.